Sữa chữa mũi Insert cạo vôi răng

NamDental nhận sữa chữa mũi insert cạo vôi răng, sữa và thay mới đầu mũi cạo, đầu vòi nước cây insert cạo vôi răng.

• Cùn, mòn mũi insert
• Gãy mũi cạo vôi răng
• Bị lỏng xoay mũi cạo vôi
• Gãy và hỏng tia nước của mũi cạo vôi insert

 

Sữa chữa mũi Insert cạo vôi răng

NamDental nhận sữa chữa mũi insert cạo vôi răng, sữa và thay mới đầu mũi cạo, đầu vòi nước cây insert cạo vôi răng.

Sữa chữa mũi Insert cạo vôi răng
Sữa chữa mũi Insert cạo vôi răng

• Cùn, mòn mũi insert
• Gãy mũi cạo vôi răng
• Bị lỏng xoay mũi cạo vôi
• Gãy và hỏng tia nước của mũi cạo vôi insert

Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)