Trang Thiết Bị Nha Khoa NamDental

Trang Thiết Bị Nha Khoa NamDetal

Cung cấp trang thiết bị, vật tư Nha Khoa. Dịch Vụ sữa chữa thiết bị Nha Khoa

Địa Chỉ: 543 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@namdental.com

Điện Thoại: 0909 235 986