(1 đánh giá của khách hàng)

Điều Áp Hơi Ghế Nha Khoa là linh kiện quan trọng của ghế nha khoa. Điều áp hơi đầu vào của ghế nha khoa, giúp ghế nha khoa hoạt động ổn định.

  • Khi điều áp bị xì hơi không thể khắc phục cần thay thế mới

điều áp ghế răng

1 đánh giá cho Điều Áp Hơi Ghế Nha Khoa

  1. nikitahcm

    Điều Áp Ghế Nha Khoa, Điều Áp Ghế Răng, Điều Áp Hơi Ghế Nha Khoa, Điều Áp Hơi Ghế Răng

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *