Chỉ số đường huyết bình thường

Chỉ số đường huyết bình thường: Ở người bình thường, khị bụng đói và sau khi ăn 2 giờ chỉ số đường huyết nên thấp dưới 6,2 mmol/l (110mg%) (kiểm tra bằng máy đo đường huyết, máy đo tiểu đường).

Nếu khi đói bụng mà chỉ số đường huyết vượt qua 7,84 mmol/l (140mg%) hoặc sau khi ăn 2 tiếng chỉ số đường huyết vượt quá 11,2mmol/l (200mg%) thì trong lâm sàng có thể chuẩn đoán là mắc tiểu đường.

Xem thêm: 

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *